‘The reader’s workshop’ ON-GOING SESSIONS

THE READER’S WORSKHOP

During 2017-18 My Bookcase has been working with a number of groups across Catalunya, Scotland and the Netherlands exploring reading as thinking, the book as a thought using the Socratic Dialogue format.

The values of the Socratic Dialogue are:

– We are moral creatures and we need shared values.
– Formulating a question collectively is the first step towards the creation of knowledge.
– Concrete personal experiences can lead to the creation of knowledge.
– The art of listening can bring you out of automatized thought.
– All thought can be inspiring.
– Everyone is able to philosophize.
– Tactile knowledge, the creation of energy, bringing light to shadowed values and the use of our emphatic capacity is important.

In Summer 2017, Julia Doz (My Bookcase Barcelona) & Cristina Garriga (My Bookcase) trained as moderators of Socratic Dialogue through the teachings of philosopher Humberto Schwab (Socratic Design). Today, My Bookcase is exploring this method in different contexts and groups: starting with the reading of a text, exploring a specific topic of interest or with no preconceived agenda, for the sake of exercising creative thinking.

Sessions last 2-3hours and are for groups of maximum 10people, 18+.

The reader’s workshop is a nomadic project, taking place in different contexts and with different audiences. In this page, you will be able to find a list of next sessions. If you are interested in joining a Socratic Dialogue with My Bookcase or create a new group with us, send us an email to afterword@mybookcase.org.

SOCRATIC DIALOGUE SESSIONS:

– TBC : MACBA Barcelona with Encarna! (Aimar Perez Galí and Mar Medina).

– 17 July 2018: Pensar/Clasificar/Publicar workshop at Mies van der Rohe Pavilion, Barcelona. With Fundació Mies and dpr-Barcelona for the launch of Archifutures, YTAA Awards and Future Architecture Platform.

– 7 April 2018: AcVic

– 5 April 2018 : CCCB Barcelona with Habitació 1418 and Fito Conesa.

– 13 March 2018 : CCA Glasgow as part of My Bookcase’s CCA Creative Lab residency.

– 6 March 2018 : CCA Glasgow as part of My Bookcase’s CCA Creative Lab residency.

– 27 February 2018 : CCA Glasgow as part of My Bookcase’s CCA Creative Lab residency.

– 8 January 2018 : Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic with Felip Vidal and ‘Society & Design’ students.

The reader’s workshop has been possible thanks to the support of Sala d’Art Jove, Barcelona and artist Fito Conesa as mentor of the project.

EL TALLER DEL LECTOR

Durant 2017-18, My Bookcase treballarà amb diferents grups a Catalunya i Holanda explorant el llegir com pensar i el llibre com a pensament, fent ús del mètode de Diàleg Socràtic.

Els valors del Diàleg Socràtic són :

– Som criatures morals i necessitem valors comuns.
– Formular una pregunta en comú és el primer pas cap a la creació de coneixement.
– Les experiències personals concretes poden portar a la creació de coneixement.
– L’art d’escoltar et pot portar fora del pensament automatitzat.
– Tot pensament pot ser interessant.
– Tothom és capaç de filosofar.
– La importància del coneixement tàctil, la creació d’energia, de treure a la llum valors amagats i fer valdre la nostra capacitat empàtica.

A l’estiu 2017, la Júlia Doz (My Bookcase Barcelona) i la Cristina Garriga (My Bookcase) realitzen una formació amb el filòsof Humberto Scwhab per formar-se com a moderadores del Diàleg Socràtic. Avui, estan portant aquest mètode a diferents contexts i grups, explorant la seva potencialitat com a eina col·lectiva per aprofundir en una lectura. Per exemple, partint de la lectura d’un text que obrir en una conversa grupal, l’exploració d’un tema d’interès comú o fins i tot realitzar una sessió sense cap agenda en concret, com a exercici de pensament creatiu.

Les sessions tenen una duració de 2-3 h i estan pensades per un grup de màxim 10 persones, normalment 18+.

El taller del lector, es pensa com un projecte nomàdic, amb el que treballar sense un lloc o idea fixa, sinó aprenent de la seva aplicació en diferents grups i contextos. En aquesta pàgina s’anunciaran les properes sessions.Si estàs interessat a unir-te a una sessió o formar un nou grup, posa’t en contacte via e-mail a hola@mybookcase.org.

DIÀLEGS SOCRÀTICS:

– 8 Gener 2018 : Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic amb Felip Vidal i els estudiants de ‘Disseny & Societat’.

– 27 Febrer 2018 : CCA Glasgow com a part de la residència artística de My Bookcase a CCA Creative Lab.

– 6 Març 2018 : CCA Glasgow com a part de la residència artística de My Bookcase a CCA Creative Lab.

– 13 Març 2018 : CCA Glasgow com a part de la residència artística de My Bookcase a CCA Creative Lab.

– 3 Abril 2018 : MACBA Barcelona amb Encarna!(Aimar Perez Galí and Mar Medina).

– 5 Abril 2018 : CCCB Barcelona amb Habitació 1418 i Fito Conesa.

– 7 Abril 2018: AcVic

El Taller del lector és un projecte possible gràcies al suport de la Sala d’Art Jove, Barcelona i l’artista Fito Conesa com a mentor del projecte.